وکیوم فرمینگ

وکیوم پلاستیک فرمینگ یکی از شاخه های فرآیند ترموفرمینگ برای شکل دهی پلاستیک هاست. مراحل انجام  فرآیند وکیوم فرمینگ مطابق شکل زیر است.

۱- ورق پلاستیکی اکسترود شده، با حرارت دادن نرم و انعطاف پذیر می شود.

۲- ورق نرم شده روی قالب حفره دار قرار می گیرد.

۳- خلا ایجاد شده و این خلا ورق را درون قالب می کشد.

۴- پلاستیک در تماس با سطح قالب که سرد است، سخت می شود. سپس قطعه از قالب خارج شده و قسمت های اضافی آن بریده می شود. وکیوم پلاستیک وکیوم پلاستیک

وکیوم فرمینگ

ترموفرمینگ مکانیکی ( Mechanical Thermoforming )

در سومین حالت ، ورق پلاستیکی گرمانرم به صورت مکانیکی و با نیروی تماس مستقیم شکل داده می شود.در این روش، قسمت مثبت قالب ( Core ) ، ورق را به سمت حفره قالب یا همان قسمت منفی ( Cavity) هل داده و به شکل مطلوب در می آورد. در نوع ترموفرمینگ مکانیکی خالص،از فشار هوا یا خلا استفاده نمی شود. مهم ترین مزیت این روش ، دقت ابعادی بهتر محصول و دقیق تر بودن جزئیات هندسی ان در هر دو روی قطعه، نسبت به دو روش پیشین است. عیب اصلی ترموفرمینگ مکانیکی این است که در این روش هر دو قسمت مثبت و منفی قالب مورد نیاز است و بنابراین هزینه ی تولید آن از دو روش دیگر بیشتر است.

وکیوم فرمینگ

ترموفرمینگ با فشار هوا ( Pressure Forming )

یکی دیگر از زیر شاخه های ترموفرمینگ، فرآیند ترموفرمینگ با فشار هوا است. در ترموفرمینگ با فشار هوا از فشار مثبت هوا برای اعمال نیرو بر ورق گرم شده جهت قالب گیری استفاده می شود. یکی از مزیت های این روش نسبت به وکیوم فرمینگ ، که از فشار خلا استفاده می کند، این است که در اینجا با محدودیت حداکثر فشار تئوری ( حداکثر ۱ اتمسفر ) که در وکیوم فرمینگ وجود دارد، رو به رو نیستیم. مراحل فرآیند مشابه وکیوم فرمینگ است با این تفاوت که در این حالت ورق با فشار هوا از سمت بالا، به حفره ی قالب می چسبد. البته لازم به ذکر است که برای خروج هوای به دام افتاده میان ورق و قالب، منافذی در قالب تعبیه شده است.

ترموفرمینگ با فشار هوا: مراحل مشابه شکل قبل است با این تفاوت :

۱- ورق روی حفره قالب قرار می گیرد.

۲-فشار مثبت هوا ورق را به درون قالب می راند.

۱۳۹۶/۱۰/۰۲

وکیوم فرمینگ چیست ؟

وکیوم فرمینگ چیست ؟ در صنایع بسته بندی شاخه ی وکیوم فرمینگ کاربردهای گوناگون و بسیاری دارد که امروز در مورد به این سوال پاسخ می […]
۱۳۹۵/۰۳/۱۴

بسته بندی چرا مهمترین عامل موفقیت فروش است؟

بسته بندی چرا مهمترین عامل موفقیت فروش است؟ بسته بندی امروز حکم پیام فروشنده به خریدار را دارد. در اصل تولید کننده برای موفقیت در این […]