وکیوم ترموفرمینگ

در این قسمت قصد داریم به توضیح وکیوم ترموفرمینگ بپردازیم که بسیاری تشابه به وکیوم فرمینگ دارد وبه دلیل داشتن دو قالب فرورفته و برآمده

(core)( cavity)تشابهی هم با قالب های تزریق پلاستیک دارد

وکیوم ترموفرمینگ همان مراحل وکیوم فرمینگ تکرار می شود فقط در این روند چند مرحله به آن اضافه می شود  که ما مراحل را

کامل بازگو می کنیم:

مرحله اول : گرما دهی به ورق پلاستیک

مرحله دوم : تماس قالب فرورفته و برآمده به طور هم زمان با ورق پلاستیک       

مرحله سوم: فرم گیری اولیه ورق پلاستیک

مرحله چهارم: وکیوم ورق پلاستیک  و خارج شدن هوای مابین قالب و ورق پلاستیک

مرحله پنجم:  کاهش حرارت ورق پلاستیک (سرد شدن)

مرحله ششم: خارج شدن یا جدا شدن قالب فرورفته و برآمده از ورق پلاستیک

مرحله اول : گرما دهی به ورق پلاستیک

همان طور که در موضوع وکیوم فرمینگ گفتیم ورق پلاستیک که از مواد پلیمری که در ذیل دوباره به آن اشاره میکنیم با اندازه و ضخامت و رنگ خاص تولید می شود

بیشتر بخوانید : وکیوم فرمینگ
نام کامل شیمیایی نام اختصاری و تجاری فارسی نام کامل شیمیایی نام اختصاری و تجاری
پلی وینیل کلراید پی وی سی Poly vinyl chloride PVC
آکریلونیتریل بوتادین استایرن ای بی اس Acrylonitrile butadiene styrene ABS
پلی اتیلن ترفتالات پی یی تی Poly  ethylene terephthalate PET
پلی پروپیلن پ پ Poly propylene PP
پلی استایرن هایم پک Poly styrene HIPS

 

 مرحله دوم : تماس قالب فرورفته و برآمده به طور هم زمان با ورق پلاستیک

در این مرحله که نسبتا شبیه مراحل روش وکیوم فرمینگ می باشد با این تفاوت که قالب برآمده هم اضافه شده به روند کار و این دو قالب با هم و یا با فاصله زمانی کوتاهی با ورق پلاستیک تماس پیدا می کند

مرحله سوم: فرم گیری اولیه ورق پلاستیک

بعد از تماس دو قالب با ورق پلاستیک فرم اولیه به ورق پلاستیک داده می شود

مرحله چهارم: وکیوم ورق پلاستیک و خارج شدن هوای مابین قالب و ورق پلاستیک

بلافاصله بعد از تماس و ورق پلاستیک با قالب ها و به وجود آمدن فرم اولیه سیستم وکیوم وارد مدار شده و هوای مابین ورق پلاستیک و قالب را خارج کرده و حالت (خلاء) ایجاد شده باعث می شود ورق پلاستیک فرم کامل به خودش بگیرد وعملیات فرم دهی ما به اتمام برسد

مرحله پنجم:  کاهش حرارت ورق پلاستیک (سرد شدن)

قبل از جدا شدن قالب ها در روش وکیوم ترموفرمینگ باید عملیات کاهش حرارت ورق پلاستیک انجام شود که این کار باعث می شود به راحتی ورق از قالب ترموفرمینگ جدا شود

مرحله ششم: خارج شدن یا جدا شدن قالب فرورفته و برآمده از ورق پلاستیک

این مرحله بعد از مرحله سرد شدن ورق انجام می شود و قالب ها از ورق جدا شده و مراحل کار ما به پایان رسیده است

 

وکیوم ترموفرمینگ

 

Translate to English

 

In this section, we intend to explain the vacuum thermoforming, which has many similarities with vacuum forming, and due to the fact that the two cavities are similar to plastics injection molds
The vacuum thermoformer repeats the same steps as the vacuum forming process. In this process, we add a few steps to complete the steps:
Step one : Heat the plastic sheet
Stage Two : Molded and expanded molded contact with plastic sheet at the same time
Stage Three : Basic Formation of Plastic Sheets
Stage four : Vacuum plastic sheet and exhaust air between the mold and the plastic sheet
Step five : Reducing the heat of the plastic sheet (cooling down)
Step Six : Extracting or removing the molded and expanded molded sheet

Step one : Heat the plastic sheet
As we said in the topic of vacuum forming, the plastic sheet of
polymer material that we refer to below is produced with a certain thickness and color.
Step Two : Molded and expanded molded contact with plastic sheet at the same time
At this stage, which is relatively similar to the steps of the vacuum forming method, with the difference that the expanded mold is added to the process of work, and these two molds are contacted either at short intervals with the plastic sheet.
Step Three : Basic Formation of Plastic Sheets
After contacting two molds with plastic sheet, the initial form is given to the plastic sheet
Stage four : Vacuum plastic sheet and exhaust air between the mold and the plastic sheet
Immediately after contact with the plastic sheet with molds and the initial form of the vacuum system, enter the circuit and remove the air between the plastic sheet and the mold, and the created (vacuum) state makes the sheet of plastic take its full form and form operations We will finish
This step is done after the sheet is cooled and the molds are removed from the sheet and our work is finished.
Step five : Reducing the heat of the plastic sheet (cooling down)
Step Six : Extracting or removing the molded and expanded molded sheet
Before disconnecting the molds in a vacuum thermoforming process,
a heat-reduction process for the plastic sheet should be performed,
which will make it easy to separate the sheet from the thermofirming molding and finish our process.

وکیوم فرمینگ میلاد