وکیوم پلاستیک

وکیوم پلاستیک فرمینگ یکی از شاخه های فرآیند ترموفرمینگ برای شکل دهی پلاستیک هاست. مراحل انجام  فرآیند وکیوم فرمینگ مطابق شکل زیر است.

۱-      ورق پلاستیکی اکسترود شده، با حرارت دادن نرم و انعطاف پذیر می شود.

۲-      ورق نرم شده روی قالب حفره دار قرار می گیرد.

۳-      خلا ایجاد شده و این خلا ورق را درون قالب می کشد.

۴-  ورق پلاستیک در تماس با سطح قالب که سرد است، سخت می شود. سپس قطعه از قالب خارج

شده و قسمت های اضافی آن بریده می شود.

وکیوم پلاستیک

ترموفرمینگ مکانیکی ( Mechanical Thermoforming ) 

در سومین حالت ورق پلاستیکی گرمانرم به صورت مکانیکی و با نیروی تماس مستقیم شکل داده می شود.در این روش، قسمت مثبت قالب ( Core ) ، ورق را به سمت حفره قالب یا همان قسمت منفی ( Cavity)  هل داده و به شکل مطلوب در می آورد. در نوع ترموفرمینگ مکانیکی خالص،از فشار هوا یا خلا استفاده نمی شود. مهم ترین مزیت این روش ، دقت ابعادی بهتر محصول و دقیق تر بودن جزئیات هندسی ان در هر دو روی قطعه، نسبت به دو روش پیشین است. عیب اصلی ترموفرمینگ مکانیکی این است که در این روش هر دو قسمت مثبت و منفی قالب وکیوم فرمینگ مورد نیاز است و بنابراین هزینه ی تولید آن از دو روش دیگر بیشتر است.

 

ترموفرمینگ با فشار هوا ( Pressure Forming )

یکی دیگر از زیر شاخه های ترموفرمینگ،  فرآیند ترموفرمینگ با فشار هوا است.  در ترموفرمینگ با فشار هوا از فشار مثبت هوا برای اعمال نیرو بر ورق گرم شده جهت قالب گیری استفاده می شود. یکی از مزیت های این روش نسبت به وکیوم پلاستیک فرمینگ که از فشار خلا استفاده می کند، این است که در اینجا با محدودیت حداکثر فشار تئوری ( حداکثر ۱ اتمسفر ) که در وکیوم پلاستیک فرمینگ وجود دارد، رو به رو نیستیم. مراحل فرآیند مشابه وکیوم پلاستیک فرمینگ است با این تفاوت که در این حالت ورق با فشار هوا از سمت بالا، به حفره ی قالب می چسبد. البته لازم به ذکر است که برای خروج هوای به دام افتاده میان ورق و قالب، منافذی در قالب تعبیه شده است.

ترموفرمینگ با فشار هوا: مراحل مشابه شکل قبل است با این تفاوت :

۱- ورق روی حفره قالب قرار می گیرد.

۲-فشار مثبت هوا ورق را به درون قالب می راند.

 

وکیوم پلاستیک