قالب وکیوم ترموفرمینگ

همون طوری که در مباحث قبل گفتیم مهمترین موضوع قالب وکیوم ترموفرمینگ و قالب وکیوم فرمینگ می باشد که در این مطلب به ساخت قالب وکیوم ترموفرمینگ می پردازیم

قالب ترموفرمینگ به یک روش ساخته می شود و اون روش با استفاده از دستگاه سی ان سی می باشد که مراحل ساخت آن را شرح می دهیم

مرحله اول : طراحی قالب فرورفته یا (cavity) در نرم افزار نقشه کشی صنعتی    

مرحله دوم : طراحی قالب برآمده یا (core) در نرم افزار نقشه کشی صنعتی   

مرحله سوم: اجرای طراحی قالب فرورفته یا (cavity) با دستگاه cnc      

مرحله چهارم: اجرای طراحی قالب برآمده یا (core) با دستگاه cnc

 

قالب وکیوم ترموفرمینگ

مرحله اول:  طراحی قالب فرورفته یا  (cavity) در نرم افزار نقشه کشی صنعتی

همان طور که در مباحث قبل بیان کردیم با استفاده از ابزارهای اندازه گیری طراحی قالب فرورفته رو در نرم افزارهای نقشه کشی انجام می دهیم که در صورت نیاز به اندازه گیری دقیق تر و پیچیده بودن قالب ازدستگاه optic برای اندازه گذاری کمک می گیریم و آن را به نرم افزارهای نقشه کشی صنعتی انتقال می دهیم و کار طراحی نقشه ی قالب رو تکمیل می کنیم

مرحله دوم: طراحی قالب برآمده یا (core) در نرم افزار نقشه کشی صنعتی

در این مرحله از کار می توانیم برای طراحی قالب برآمده (Core) از نقشه ی قالب فرورفته (Cavity) استفاده کنیم و طراحی قالب برآمده (core) رو به اتمام برسانیم

مرحله سوم: اجرای طراحی قالب فرورفته یا (cavity) با دستگاه cnc

بعد از طراحی قالب فرورفته می توانیم برای ساخت بخشی از قالب وکیوم ترموفرمینگ با استفاده از دستگاه cnc اقدام کنیم که دوباره لازم به ذکر است متریال این قالب ها از جنس آلومینیوم می باشد که نسبت به قالب های تزریق که از فولاد ساخته می شوند ارزان تر و سبک تر است

مرحله چهارم: اجرای طراحی قالب برآمده یا (core) با دستگاه cnc        

بعد از اتمام طراحی قالب برآمده (Core) همینطور اتمام تراش قالب فرورفته (cavity)  می توانیم اقدام به ساخت قالب برآمده (core) با استفاده از دستگاه Cnc

کنیم.

 

Translate to English

 

Thermoforming mold

 

As discussed in the discussion above, the most important issue is the thermoforming and the vacuum forming format, which we are going to make in the form of vacuum thermoforming

The thermoforming mold is made in a way that the method is using a CNC machine, which describes the manufacturing process.

Step 1: Design a deformed mold or (cavity) in an industrial drawing software

Step 2: Designed by the core template in the Industrial Drawing Software

Step 3: Run the cavity design with the cnc device

Step Four: Run the design of the threaded template or (core) with the cnc device

Step 1: Design a deformed mold or (cavity) in an industrial drawing software

As we discussed in the discussion above, we use the measuring tools of the

embedded template in drawing software, which, if we need to measure more

precisely and complexity of the template from the optic device

will be used to measure it and We transfer to industrial drawing

software and complete the design of the mold design

Stage 2: Designed by the core template in the Industrial Drawing Software

At this stage, we can use the Cavity template to design the Core template and finish the core design.

Step 3: Run the cavity design with the cnc device

After designing the molded mold, we can use the cnc device to make part of the thermoforming mold, which again needs to be mentioned, the

material of these molds is made of aluminum, which is cheaper than injection molds made of steel. Lighter
Step Four: Run the design of the threaded template or (core) with the cnc device

After finishing the Core design, as well as finishing the cavity molding

we can make the core mold using the Cnc machine